Bootstrap Example
YITHI SIFIKILE
Usizwe Namatshitshi
CBS LAB-4029
South Africa
album info  album # ? • studio • new music
year  1971
no. of songs  10
runtime  29:23
rating    “Brilliant”
genre  Africana
picks  “Siyobohla Manyosi” (9.2) • “Ungamthembi Umuntu” (8.8) • “Sithunyiwe Bakithi” (8.5)

The Jukebox pick:

 

Video problem? Please do let me know ➜