Bootstrap Example
NOMA UNGAYAPHI BAKHALA NGATHI
Usizwe Namatshitshi
CBS LAB-4022
South Africa
album info  album # ? • studio • new music
year  1971
no. of songs  11
runtime  33:41
rating    “Really good”
genre  Africana
picks  “Uyangizungeza Lombemu” (8.9) • “Madoda Sesikhathele” (8.2) • “Emakhuzeni” (8.0)

The Jukebox pick:

 

Video problem? Please do let me know ➜